Our Blog

حریم خصوصی و کوکی‌ها

19 April 2022

۱. مقدمه ۱.۱ انجمن افغانستان و آسیای میانه («ما») متعهد هستیم که از حریم خصوصی بازدیدکنندگان وب‌سایتمان حفاظت کنیم و به آن احترام بگذاریم. ما از وزارت کشور بریتانیا حمایت تبلیغاتی دریافت می‌کنیم که در نتیجه، مشترکاً با ما به کنترل داده می‌پردازد. این سیاست (همراه با شرایط استفاده ما و هر سندی که در […]

Read more

مشارکت کنید

07 April 2022

Read more

خدمات ما

Read more

صفحه اصلی

Read more

اخبار، به‌روزرسانی‌ها و رویدادها

06 April 2022

Read more

تماس با ما

01 April 2022

Read more