Home / د ټولنې د کارونو پېژندنه

ACAA له هغو افغانانو او د منځنۍ اسیا له خلکو سره کار کوي، چې له خپلو اصلي هېوادونو څخه لري دي او د هغوۍ سړو، ښځو او ماشومانو ته داسې مهارتونه او پوهه ور زده کوي تر څو هغوۍ په انګلستان کې ښه ژوند ولري. موږ د کډوالۍ په حالت او په خپله په افغانستان کې بشري حقونه او دیموکراسي دودوو.

په انګلستان کې، موږ د افغانستان او د ګاونډیو هېوادونو له کډوالو او پناه غوښتونکو سره مرسته کوو. موږ هغوۍ ته دا خدمتونه وړاندې کوو: د شنبې په ورځ ښوونځی، د انګریزې ژبې د زده کړې کورسونه، د کار موندنې ورکشاپونه، د ښځو د ملاتړ ګروپ، له ځوانانو او کورنیو سره مرستندویه خدمتونه، د برېښنالیک او ټېلېفون له لارې او همدا رنګه مخامخ سلاوې، په داوطلب توګه کار کولو په برخه کې هغوۍ سره مرسته کول او هغوۍ ته د کلتوري او ټولنیزو غونډو جوړول. همداشان موږ په زندان کې له پرتو کسانو او کورنیو سره هم لیده کاته لرو.

په کابل او پلخمري کې زموږ د ازمایښتي پروژې له بریالۍ بشپړتیا وروسته چې د ښوونې او روزنې، اشتغال او کورني زورزیاتي په اړه یې خلکو ته وړیا، بې پلوه او محرمه مشورې، معلومات، مرسته او حقوقي مرستې وړاندې کړي نو غواړو تر څو په افغانستان کې د خپلو اتباعو لپاره مشورتي مرکزونه نور هم پسې پراخ کړو.